Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller för oss i Sverige sedan den 25 maj 2018. GDPR ställer krav på att vi inom Street Feet har kontroll på den information som rör dig som person.

Vi har följande information om dig:

1/ Street Feet lagrar information om namn, adress och födelsedatum, ej de fyra sista siffrorna, på dansaren. Dessutom lagrar vi uppgifter om målsman med namn, telefonnummer och mailadress samt om dansaren/målsman har särskilda önskemål. För vår interna information lagrar vi även grupptillhörighet för dansaren. Informationen lagras i ett separat it-system. Informationen sparar vi i maximalt tre år efter att dansaren har slutat vår kurs/aktivitet för att enkelt kunna aktivera dansaren igen.

2/ Vi sparar även betalningen för deltagande i kurser och/eller i särskild aktivitet. Dessa uppgifter lagras enligt bokföringslagen i sju år.

3/ Våra kurs-/aktivitetsledare lagrar även viss information om dig/ditt barn för att på bästa sätt kunna stödja din /ditt barns utveckling. Den informationen finns i ett separat it-system och raderas vid avslut av kursen/aktiviteten.

4/ Vid inspelningar vid våra kurser och/eller aktiviteter sparar vi foton och videoinspelningar som vi har för att informera och marknadsföra oss och våra verksamheter. Inspelningarna innehåller ibland information som kan kopplas till dig som person.

Anmärkningar: De uppgifter om dansare och målsman som vi enligt ovanstående beskrivning sparar hos Street Feet lagras på olika digitaliserade system. Informationen hanteras av en av Street Feets styrelse utsedd person. Street Feet lagrar inga andra uppgifter än vad som framgår i punkterna 1/, 2/. 3/ och 4/. Street Feet har alltså ingen kännedom om ditt personnummer eller andra personliga data. Street Feet delar aldrig dina uppgifter med tredje part. Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss i styrelsen för att få dina uppgifter borttagna. Du kontaktar då styrelsen med en skriftlig begäran och får besked om att borttagna uppgifter eventuellt kan försvåra Street Feets administration för kurserna/aktiviteterna och våra övriga kontakter med dig